De promotie- en degradatieregelingen zijn vastgesteld

Iedereen hoopt natuurlijk op een kampioenschap. Maar wanneer dat niet lukt, is promotie via de nacompetitie het volgende doel. Waar moet je in de competitie eindigen om daarvoor in aanmerking te komen? En op de hoeveelste plek moet je eindigen om zeker te zijn van nog een jaar in dezelfde klasse? Dit alles is te vinden in onderstaande regelingen voor de verschillende categorieën.  

Bij de 1e t/m 4e klasse geldt voor de 1e en 2e ronde dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de uitspelende vereniging vergoedt. De totale reiskosten bedragen maximaal vijf auto’s à € 0,26 / km. Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz..
Voor de finale geldt eveneens dat de thuisspelende vereniging de reiskosten als hierboven omschreven vergoedt. Daarnaast geldt voor de finale dat de thuisspelende vereniging niet verplicht is entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats (aan anderen dan de houders van een geldig bewijs van toegang amateurvoetbal), dan komt de bezoekende vereniging in aanmerking voor 50% van de recette. De thuisspelende vereniging behoort de bezoekende vereniging 50 gratis toegangskaarten te verstrekken, voor spelers en officials.

De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten, zoals voor bal, reclame, controle/kassa en het in orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven moet binnen veertien dagen na de wedstrijddag aan de tegenpartij worden toegezonden. Na akkoordbevinding moet de betaling van het verschuldigde bedrag plaatsvinden binnen acht dagen. Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de afrekening, dan moet zij deze binnen veertien dagen, voor een besluit hierover, voorleggen aan het bestuur amateurvoetbal.

3e klasse (A t/m D)
De kampioenen promoveren naar de 2e klasse. De 12 periodekampioenen spelen samen met de herkansers (nrs 12 en 13) uit de 2e klassen G en H om klassenbehoud/promotie (2 plaatsen) volgens onderstaand schema. De nummers 12 en 13 spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen om
klassenbehoud/promotie.  De nummers 14 degraderen naar de 4e klasse.

Het speelschema van de nacompetitie 2e klasse G – 3e klasse A en B. De speeldata zijn onder voorbehoud.

Het speelschema van de nacompetitie 2e klasse H – 3e klasse C en D. De speeldata zijn onder voorbehoud.

4e klasse (A t/m H)
De kampioenen promoveren naar de 3e klasse. De 24 periodekampioenen spelen samen met de herkansers (nrs 12 en 13) uit de 3e klassen A t/m D om klassenbehoud/promotie (4 plaatsen) volgens onderstaand schema. De nummers 12 en 13 spelen samen met de periodekampioenen van de 5e klassen om
klassenbehoud/promotie. De nummers 14 degraderen naar de 5e klasse.

Het speelschema van de nacompetitie 3e klasse D – 4e klasse G en H. De speeldata zijn onder voorbehoud.

Bron: KNVB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *