PD-REGELING

Regeling nacompetitie periodekampioenschappen schema 12
Voor de uitgewerkte koppeling per poule en een opsomming van de poules waarop deze regeling van toepassing is, verwijzen wij naar de publicatie op KNVB.nl/Assist en de betreffende promotie-/degradatieregelingen die ook te vinden zijn op KNVB.nl.
1. Voor de periodekampioenen van een poule die worden gekoppeld aan de periodekampioenen van een andere poule, geldt de navolgende regeling. De drie periodekampioenen van een poule worden gekoppeld aan de drie periodekampioenen van de naastgelegen poule. Voor seizoen 2017/’18 is de navolgende koppeling van toepassing en de eerste wedstrijd luidt:
a. Laagst geklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet – hoogst geklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet.
b. Laagst geklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet – hoogst geklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet.
c. Eén na hoogst geklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet – één na hoogst geklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet.
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. Als na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing is verkregen op basis van wedstrijdpunten, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd volgt in deze wedstrijd een verlenging van twee keer vijftien minuten, tenzij in paragraaf 2.14 van dit Handboek anders staat omschreven..
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels veldvoetbal’, de winnaar.

2. De winnaars van de in artikel 1 omschreven wedstrijdenreeksen worden gekoppeld aan een herkansingsteam van een hoger gelegen klasse. Zij spelen daartegen een uit- en een thuiswedstrijd. Voor seizoen 2017/’18 is de navolgende koppeling van kracht en de eerste wedstrijd luidt:
a. Winnende team van de wedstrijden onder 1c. – betreffende herkansingsteam.
b. Winnende team van de wedstrijden onder 1a – winnende team van de wedstrijden onder 1b.
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. Een verzoek tot wijziging van deze volgorde wordt alleen in behandeling genomen wanneer beide verenigingen schriftelijk verklaren hiermee akkoord te gaan. De betreffende medewerker organisatie competitie kan hiervoor dan toestemming geven. Als na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing is verkregen op basis van wedstrijdpunten, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd volgt in deze wedstrijd een verlenging van twee keer vijftien minuten, tenzij in paragraaf 2.14 van dit Handboek anders staat omschreven.
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels veldvoetbal’, de winnaar.

3. De winnende teams van de in artikel 2 omschreven wedstrijdenreeks spelen de uiteindelijke finale om klassebehoud c.q. promotie. Het bestuur amateurvoetbal stelt na overleg met partijen vast op welke terrein, en op welk tijdstip deze wedstrijd begint. Als de stand na de reguliere speeltijd nog gelijk mocht zijn, dan wordt de wedstrijd als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd volgt in deze wedstrijd een verlenging van twee keer vijftien minuten, tenzij in paragraaf 2.14 van dit Handboek anders staat omschreven..
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels veldvoetbal’, de winnaar.

4. In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur amateurvoetbal.

Regeling nacompetitie periodekampioenschappen schema 14 (+ schema 12 vrouwen + overgang schema 14/12)
Voor de uitgewerkte koppeling per poule en een opsomming van de poules waarop deze regeling van toepassing is, verwijzen we naar de publicatie op KNVB.nl én naar de betreffende promotie-/degradatieregelingen die ook te vinden zijn op KNVB.nl/Assist.
1. De drie periodekampioenen van een poule worden gekoppeld aan de drie periodekampioen van de naastgelegen poule evenals de twee herkansers van een hoger gelegen klasse. Voor seizoen 2017/’18 is de navolgende koppeling van toepassing en de eerste wedstrijd luidt:
a. Laagstgeklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet – laagstgeklasseerde herkansersteam.
b. Laagstgeklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet – een na laagstgeklasseerde herkansersteam.
c. Een na hoogstgeklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet – hoogst geklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet.
d. Een na hoogstgeklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet – hoogst geklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet.
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. Als na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing is verkregen op basis van wedstrijdpunten, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd volgt in deze wedstrijd een verlenging van twee keer vijftien minuten, tenzij in paragraaf 2.14 van dit Handboek anders staat omschreven. .
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels veldvoetbal’, de winnaar.

2. De winnaars van de in artikel 1 omschreven wedstrijdreeksen worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd. De winnaars van deze wedstrijdreeks hebben klassenbehoud of promotie gerealiseerd. Voor seizoen 2016/’17 is de navolgende koppeling van kracht en de eerste wedstrijd luidt:
a. Winnende team van de wedstrijden onder 1c – winnende team van de wedstrijden onder 1a.
b. Winnende team van de wedstrijden onder 1d – winnende team van de wedstrijden onder 1b.
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. Een verzoek tot wijziging van deze volgorde wordt alleen in behandeling genomen wanneer beide verenigingen schriftelijk verklaren hiermee akkoord te gaan. De betreffende medewerker organisatie competitie dan wel de competitieplanner landelijke competities kan hiervoor dan toestemming geven. Als na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing is verkregen op basis van wedstrijdpunten, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Is dit ook gelijk, dan wordt de tweede wedstrijd als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt in deze wedstrijd een verlenging van twee keer vijftien minuten, tenzij in paragraaf 2.12 van dit Handboek anders staat omschreven..
b. Is er na het spelen van twee keer vijftien minuten nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels veldvoetbal’, de winnaar.
3. In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur amateurvoetbal.

Regeling nacompetitie JO19 (A-junioren) en JO17 (B-junioren) en mannen standaard
Deze regeling is van toepassing vanaf de herkansers bij de JO19 (A-junioren) en JO17 (B-junioren) Eerste divisie tot en met de periodekampioenen eerste klasse JO19 (A-junioren) en JO17 (B-junioren). Daarnaast is deze regeling van toepassing voor enkele nacompetities bij het mannen standaard voetbal. De regeling geldt voor het spelen van de wedstrijden in de nacompetitie tussen de herkansers en de daaraan gekoppelde periodekampioenen voor behoud c.q. promotie van of naar een bepaalde klasse.
1. De drie periodekampioenen van een poule worden gekoppeld aan de drie periodekampioenen van de naastgelegen poule, evenals de twee herkansers van een hogergelegen klasse. De navolgende koppeling is van toepassing en de eerste wedstrijd luidt:
a. Laagstgeklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet – laagstgeklasseerde herkansersteam.
b. Laagstgeklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet – één na laagstgeklasseerde herkansersteam.
c. Eén na hoogstgeklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet – hoogst geklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet.
d. Eén na hoogstgeklasseerde periodekampioen poule laatste letter alfabet – hoogst geklasseerde periodekampioen poule eerste letter alfabet.
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. Als na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing is verkregen op basis van wedstrijdpunten, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Geeft dit evenmin uitsluitsel, dan volgt verlenging van de wedstrijd conform de tijden zoals opgenomen in subparagraaf 2.14. De wedstrijd wordt als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt in deze wedstrijd een verlenging van twee keer vijftien minuten (A-junioren) of twee keer twaalfeneenhalve minuut (B-junioren).
b. Is er nadat de verlenging is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels veldvoetbal’, de winnaar.
2. De winnaars van de in artikel 1 omschreven wedstrijdreeksen worden aan elkaar gekoppeld en spelen een uit- en thuiswedstrijd. De navolgende koppeling is van kracht en de eerste wedstrijd luidt:
a. Winnende team van de wedstrijden onder 1c – winnende team van de wedstrijden onder 1a.
b. Winnende team van de wedstrijden onder 1d – winnende team van de wedstrijden onder 1b.
Na het spelen van bovenstaande wedstrijden volgt de returnwedstrijd. Een verzoek tot wijziging van deze volgorde wordt alleen in behandeling genomen wanneer beide verenigingen schriftelijk verklaren hiermee akkoord te gaan. De betreffende medewerker organisatie competitie kan hiervoor dan toestemming geven. Als na het spelen van deze twee wedstrijden nog geen beslissing is verkregen op basis van wedstrijdpunten, dan is het doelsaldo van deze twee wedstrijden beslissend. Geeft dit evenmin uitsluitsel, dan volgt verlenging van de wedstrijd conform de tijden zoals opgenomen in subparagraaf 2.14. De wedstrijd wordt als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt in deze wedstrijd een verlenging van twee keer vijftien minuten bij de JO19 (A-junioren) of twee keer twaalfeneenhalve minuut bij de JO17 (B-junioren).
b. Is er nadat de verlenging is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels veldvoetbal’, de winnaar.

3. De winnende teams van de in artikel 2 omschreven wedstrijdenreeks spelen de uiteindelijke finale om klassenbehoud c.q. promotie. Na overleg met partijen wordt het terrein en het tijdstip van aanvang vastgesteld. Als de stand na de reguliere speeltijd nog gelijk mocht zijn, dan volgt verlenging van de wedstrijd conform de tijden zoals opgenomen in subparagraaf 2.14. De wedstrijd wordt als volgt verlengd:
a. Onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd, nadat er opnieuw is geloot voor beginschop of doelkeuze.
b. In de rust van de verlenging wisselen partijen van doel.
c. Is er nadat de verlenging is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals omschreven in de ‘Spelregels veldvoetbal’, de winnaar.
In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur amateurvoetbal.