RANGORDE STANDENLIJSTEN

1. Algemeen:
a. Het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten bepaalt de rangorde gedurende de competitie.
b. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is het aantal verliespunten bepalend voor de positie op de ranglijst, dat wil zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager de positie.
c. Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend. Onder doelsaldo wordt verstaan het aantal doelpunten ‘vóór’ verminderd met het aantal doelpunten ‘tegen’.
d. Is het doelsaldo gelijk, dan bepaalt het aantal doelpunten vóór de rangorde.
e. Is het aantal doelpunten vóór gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend.
f. Bovenstaande bepalingen en volgorde zijn van toepassing, tenzij hierna of bij een door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde promotie- en degradatieregeling anders is bepaald.

2. Voor een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team drie wedstrijdpunten. Bij een gelijkspel krijgt elk team één wedstrijdpunt. Voor een verloren wedstrijd krijgt het verliezende team geen wedstrijdpunten.

3. Wanneer in een competitie twee of meer teams door een gelijk aantal wedstrijdpunten in aanmerking komen voor een kampioenschap, (overnemen van een) periodekampioenschap, een rechtstreekse promotie, herkansingsplaats of een rechtstreekse degradatie, dan is het doelsaldo beslissend.
a. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend.
b. Is ook het aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is het totale resultaat (wedstrijdpunten, gevolgd door doelsaldo en eventueel doelpunten vóór) van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend (niet in geval van het winnen van een periodekampioenschap).
c. Is ook het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden gelijk dan wordt een beslissingswedstrijd of een beslissingswedstrijdenreeks gespeeld.
d. Als twee of meer teams die niet voortkomen uit dezelfde poule in aanmerking komen voor rechtstreekse promotie of rechtstreekse degradatie, dan volgt een beslissingswedstrijd of een beslissingswedstrijdenreeks.
e. In geval van een beslissingswedstrijd of -wedstrijdenreeks stelt het bestuur amateurvoetbal de datum en het tijdstip van deze wedstrijd(en) vast, evenals – na overleg met de partijen – het speelveld/de speelvelden waarop de wedstrijd/wedstrijden plaatsvindt/plaatsvinden.

4. a. Is de beslissingswedstrijd zoals genoemd in lid 3 onder d en/of e na de reguliere speeltijd geëindigd met een gelijke stand, dan volgt onmiddellijk verlenging van de wedstrijd.
b. De verlenging bedraagt twee keer vijftien minuten, tenzij paragraaf 2.9 van dit Handboek anders aangeeft. Na vijftien minuten wisselen de partijen van doel.
c. Is na verlenging nog geen beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 6.

5. Is bij een op grond van lid 3 onder d en/of e vastgestelde beslissingswedstrijdenreeks het aantal punten gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is ook het doelsaldo gelijk, dan beslist het aantal doelpunten vóór. Is ook dit gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is bepaald in lid 6.

6. Als een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, dan worden deze genomen op de wijze zoals bepaald in de spelregels veldvoetbal. In het geval tussen meer dan twee teams een beslissing moet worden verkregen door het nemen van strafschoppen, dan worden deze genomen op een bij besluit van het bestuur amateurvoetbal te bepalen wijze.

7. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd bijzondere eisen te stellen aan de inrichting van de speelvelden waarop beslissingswedstrijden plaatsvinden.