SPEELGERECHTIGHEID

Categorie A
Op enig moment kan een speler zich ‘vastspelen’ voor een bepaald team/niveau. In de regel geldt dat een speler zich na 15 competitiewedstrijden voor een team vastspeelt. Hiermee wordt bedoeld dat een speler vanaf dat moment niet meer gerechtigd is uit te komen voor een lager team van dezelfde leeftijdscategorie (beker en/of competitie). Ook mag de speler vanaf dat moment niet meer uitkomen in een lagere leeftijdscategorie, ook al zou de speler hier op basis van zijn leeftijd toe gerechtigd zijn.

Voor de Tweede en Derde divisie en Hoofdklasse mannen, de jeugddivisies en teams in het betaalde voetbal, geldt wat betreft het vastspelen een aantal van 18 competitiewedstrijden.

Het is denkbaar dat een speler voor meerdere hogere teams uitkomt, waarvoor enerzijds de grens van 15 en anderzijds de grens van 18 competitiewedstrijden van toepassing is. In dat geval is de grens van 18 competitiewedstrijden van toepassing.

Categorie B
Een speler mag gedurende het seizoen voor alle teams binnen de categorie B uitkomen, indien hij op basis van zijn leeftijd daartoe gerechtigd is. Hiervoor geldt geen beperking qua aantal gespeelde competitiewedstrijden. Ook een jeugdspeler kan dus onbeperkt in categorie B van de senioren uitkomen zonder zich hierbij voor de eigen leeftijdscategorie vast te spelen. Indien een speler echter 15 competitiewedstrijden voor één of meerdere teams uitkomende in de categorie A heeft gespeeld, is deze speler niet meer gerechtigd uit te komen voor een team dat uitkomt in de categorie B (beker en/of competitie).